Samospráva


Obecný úrad

Mošurov 15
082 67 Ter?a
Email:
mosurov@gmail.com
Tel:
051 / 459 52 88Zv?tšit mapu