Cirkev

Dňa 07.09.2013 - púť ku kaplnke sv. Apolónie, príchod individuálne, začiatok o 12.00 hod. sv. omšou, po skončeni sv. omše agapé
fotka k clanku