Cirkev

D?a 07.09.2013 - pú? ku kaplnke sv. Apolónie, príchod individuálne, za?iatok o 12.00 hod. sv. omšou, po skon?eni sv. omše agapé
fotka k clanku