Fotogaléria

750. výročie obce Mošurov
750. výročie prvej písomnej zmienky

Obec
plagát - pozvánka
4. MOŠUROVSKÝ MAJÁLES

stretnutie pri kaplnke - september 2013
príprava - rozcvička
"vyšný koniec verzus nižný" 7:4
prvé účastníčky
pekné nedeľné popoludnie
usadení seniori
slávnostné posedenie seniorov - mesiac úcty k starším
úvodná poézia
Október - mesiac úcty k starším, 26.10.2014.