Fotogaléria

750. výročie prvej písomnej zmienky

Dňa 12. júla 2009 sa v Našej obci konala slávnosť pri príležitosti 750. výročia od prvej písomnej zmienky obce Mošurov. Slávnosť sa začala sv. omšou v kostole sv. Anny v Mošurove, ktorú celebroval prof. Jozef Leščinský, Náš duchovný otec vdp. Anderko, vdp. Palenčár, duchovný otec z obce Geraltov a kaplán. Po sv. omši nasledovala posviacka pamätníka rodáka Jána Matisa- známeho šľachtiteľa viniča v celej EU, posviacka zrekonštruovaného obecného úradu a kultúrny program s večernou zábavou a pohostením.

750. výročie obce Mošurov
750. výročie obce Mošurov
Pred slávnosťou
Pred slávnosťou
kuchár p. Fertaľ
kuchár p. Fertaľ
Zahalený pamätník
Zahalený pamätník
V kostole sv. Anny
V kostole sv. Anny
V kostole sv. Anny
V kostole sv. Anny
Zbor
Zbor
Začiatok sv. omše
Začiatok sv. omše
Začiatok sv. omše
Začiatok sv. omše
Sv. omša
Sv. omša
Sv. omša
Sv. omša
Sv. omša
Sv. omša
Sv. omša
Sv. omša
1. čítanie
1. čítanie
2. čítanie
2. čítanie
Evanjelium
Evanjelium
Kázeň
Kázeň
Prosby
Prosby
Obetné Dary
Obetné Dary
Obetné Dary
Obetné Dary
Obetné Dary
Obetné Dary
Premenenie
Premenenie
Premenenie
Premenenie
Modlitba
Modlitba
Zbor
Zbor
Poďakovanie pána starostu
Poďakovanie pána starostu
Kytica pre hlavného celebranta
Kytica pre hlavného celebranta
Pred kostolom po sv. omši
Pred kostolom po sv. omši
Pri pamätníku
Pri pamätníku
Príhovor predsedu Matice Slovenskej
Príhovor predsedu Matice Slovenskej
Príhovor Mudr. Smolko
Príhovor Mudr. Smolko
Odhalenie pamätníka
Odhalenie pamätníka
Posvätenie pamätníka
Posvätenie pamätníka
Pred obecným úradom
Pred obecným úradom
Posvätenie OcÚ po rekonštrukcii
Posvätenie OcÚ po rekonštrukcii
Posvätenie OcÚ po rekonštrukcii
Posvätenie OcÚ po rekonštrukcii
Posvätenie OcÚ po rekonštrukcii
Posvätenie OcÚ po rekonštrukcii
Posvätenie OcÚ po rekonštrukcii
Posvätenie OcÚ po rekonštrukcii
Hostia pred vstupom do sály kultúrtneho domu
Hostia pred vstupom do sály kultúrtneho domu
Hostia pred vstupom do sály kultúrtneho domu
Hostia pred vstupom do sály kultúrtneho domu
Hostia pred vstupom do sály kultúrtneho domu
Hostia pred vstupom do sály kultúrtneho domu
Výčap
Výčap
Usadení hostia
Usadení hostia
Usadení hostia
Usadení hostia
Usadení hostia
Usadení hostia
Usadení hostia
Usadení hostia
Usadení hostia
Usadení hostia
Usadení hostia
Usadení hostia
Deti pred sálou
Deti pred sálou
Usadení hostia
Usadení hostia
Usadení hostia
Usadení hostia
Usadení hostia
Usadení hostia
Konferencieri
Konferencieri
Príhovor p. starostu
Príhovor p. starostu
Usadení hostia
Usadení hostia
Usadení hostia
Usadení hostia
Usadení hostia
Usadení hostia
Usadení hostia
Usadení hostia
Kuchyňa
Kuchyňa
Kuchyňa
Kuchyňa
Usadení hostia
Usadení hostia
Odpočinok obsluhy
Odpočinok obsluhy
Usadení hostia
Usadení hostia
Usadení hostia
Usadení hostia
Usadení hostia
Usadení hostia
Usadení hostia
Usadení hostia
Usadení hostia
Usadení hostia
Majster kuchár
Majster kuchár
Kuchyňa
Kuchyňa
Usadení hostia
Usadení hostia
Po jedle bolo pivo
Po jedle bolo pivo
Výčap p. Chlebušová
Výčap p. Chlebušová
Uchovný otec z Geraltova s rodinou
Uchovný otec z Geraltova s rodinou
Odhalený pamätník
Odhalený pamätník