Fotogaléria

slávnostné posedenie seniorov - mesiac úcty k starším

výborná spoločnosť, výborná zábava, výborné občerstenie

usadení seniori
usadení seniori
privítanie
privítanie
modlitba za starkú
modlitba za starkú
usadené seniorky
usadené seniorky
...seniori
...seniori
pozorné načúvanie
pozorné načúvanie
príhovor starostu obce
príhovor starostu obce
krásne ľudové piesne
krásne ľudové piesne
Lucka s dedkom
Lucka s dedkom
aktívna účasť....
aktívna účasť....
...ideme si spolu zaspievať
...ideme si spolu zaspievať
sústredený spev
sústredený spev
ocenenie najstaršieho občana
ocenenie najstaršieho občana
slzy dojatia
slzy dojatia
NAZDRAVIE
NAZDRAVIE
živijo
živijo
nazdravíčko
nazdravíčko
aj ozembuch je výborný hudobný nástroj
aj ozembuch je výborný hudobný nástroj
v zápale spevu
v zápale spevu
spestrenie gitarou
spestrenie gitarou
...aj harmonikou
...aj harmonikou
na pamiatku
na pamiatku
potmehúdske úsmevy
potmehúdske úsmevy
dooobrý harmonikár
dooobrý harmonikár
ľudové múdrosti
ľudové múdrosti
ďalšie potmehúdske úsmevy
ďalšie potmehúdske úsmevy
KARIČKA...
KARIČKA...
výborný tanečník
výborný tanečník
výborná zábava
výborná zábava
...pokračujeme
...pokračujeme
zábava lieči
zábava lieči
pohybom ku zdraviu
pohybom ku zdraviu
najstarší tanečník
najstarší tanečník
zábava pokračuje
zábava pokračuje
koniec dobrý, všetko dobré
koniec dobrý, všetko dobré
úsmev prosím
úsmev prosím