Zmluvy

Zmluvy 2020
sem môžeš vloži? stru?ný popis skupiny dokumentov
pdf Predlžená pracovná zmluva
Zmluvy 2019
pdf Zmluva o zriadení Bežného úctu - Prima banka
pdf Zmluva o zriadení úctu RF- Prima banka
pdf Zmluva o zriadení úctu SF- Prima banka
pdf Orange Prešov
pdf Stavoprojekt Prešov
pdf Zápozicka drobneho majetku-radlica na sneh
pdf ÚPSVaR, Prešov
pdf Dodatok c.001 K zmluve o dodávke plynu
pdf Dodatok c.001 K zmluve o dodávke plynu
pdf Dohoda c.19/37/054/109 - ÚPSVaR
rtf Príkazna zmluva
pdf IFOsoft, s.r.o., Prešov
pdf Obec Mošurov
pdf Príloha c.1 k zmluve VKE07207201518A
pdf Dohoda c.19/37/012/130 - ÚPSVaR
pdf Úrazové poistenie uchádzacov o zamestnanie
pdf INSA,s.r.o. Sered
pdf Zmluva o dielo c.03/2019
pdf ÚPSVaR, Prešov
pdf Ing.Lipka Marek c.licencie 705
pdf Komunálna poistovna.pobocka Presov
pdf Trafin Oil SK, s.r.o.
pdf KOSIT EAST s.r.o. Košice
pdf KOSIT EAST s.r.o. Košice
pdf KOSIT EAST s.r.o. Košice
pdf Kolektívna zmluva odbory
ZMLUVY 2018
sem môžeš vloži? stru?ný popis skupiny dokumentov
pdf Zmluva zriadení vecného bremena
pdf OZ PSI Šariš - Prešov
pdf Mesto Prešov
pdf NAJ, s.r.o. N.Lubovna
pdf Dohoda UPSVaR
pdf WEBY GROUP,s.r.o.
pdf sprostredkovatel- weby group
pdf Komunálna poistovna,Bratislava
pdf Jaromír Krasl-Krasgarden,Prešov
pdf Zmluva o auditorských službách 2017
pdf Jaromír Krasl-Krasgarden,Prešov
pdf ASFALTER, Prešov
pdf ÚPSVaR, Prešov
pdf Darovacia zmluva
pdf NAJ,s.r.o. Nová Lubovna
ZMLUVY 2017
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Zmluva o dobrovolníckej činnosti
pdf Dodatok č.1 k ZMLUVE
pdf Príloha č.2 k ZMLUVE
pdf Zmluva o dobrovolníckej činnosti
pdf TWIN-SERVICE s.r.o, Vranou nad Topľou
pdf ÚPSVaR, Prešov
pdf "Združenie obcí Čistá Mošurovanka"
pdf Komunálna poisťovňa,Bratislava
pdf Zmluva o dodávke pitnej vody
pdf STEIN-MAL Raslavice
pdf DOXX, pobocka Prešov
ZMLUVY 2016
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf PC- Ekonom, s.r.o M.Šariš
pdf Slovak Telekom, a.s. Bratislava
pdf EKOARCH,s. r.o. Prešov
pdf ENVI-PAK,a.s.Bratislava
pdf ENVI-PAK,a.s.Bratislava
pdf DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov
pdf DOHODA č.16/37/054/333
pdf H+EKO,spol.s.r.o., Košice
pdf Profesionálny register s.r.o., Bratislava
pdf Združenie obcí Ekotorysa, Haniska
pdf DOHODA č.16/37/054/333
pdf DOHODA č.16/37/054/333
pdf Dátové centrum obcí a miesť
pdf Licencia SKAU, Tulčík 705
pdf ÚPSVaR, Prešov
pdf Zmluva o dodávke pitnej vody
pdf Zmluva o dobrovolníckej činnosti
pdf Zmluva o dobrovolníckej činnosti
pdf Zmluva o dobrovolníckej činnosti
pdf Zmluva o dobrovolníckej činnosti
pdf Zmluva o dobrovolníckej činnosti
pdf Zmluva o dobrovolníckej činnosti
pdf Zmluva o poskytnutí služieb-audit
pdf Zmluva o nakladaní s odpadom
Zmluvy 2015
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf 2.časť dohody
pdf Dohoda č.15/37/054/52
pdf Komun. poisťovňa,Bratislava
pdf INSA, s.r.o Sereď
pdf Darovacia zmluva
pdf Zmluva o dodávke pitnej vody č.11
pdf Zmluva o dodávke pitnej vody č.44
pdf Ing.M. Lipka,Tulčík
pdf Odpady G/G Company.s.r.o. Prešov
pdf ÚPSVaR, Prešov
pdf Socialna poisťovňa,Prešov
pdf Profesionálny register,Bratislava
pdf EkoArch, spol. s r.o., Prešov
Zmluvy 2014
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Zmluva č. 59-11-251/2014
pdf VDS, a.s. Mlynská 31,Košice
pdf ÚPSVaR Prešov
pdf Komunálna poisťovňa, a.s.
pdf Združenie obcí EKOTORYSA
pdf Dôvera zdravotná poisťovňa
pdf Zmluva o dielo č. 2013/0409
pdf Ing. M. Lipka, Tulčík
Kúpne a zámenne zmluvy 2013, 2012
pdf Zámenná zmluva
pdf Zmluva o zriadení vecného bremená
pdf Kúpna zmluva
pdf Správa katastra, Prešov
pdf Ing. M. Lipka, Tul?ík
pdf Dohoda
pdf VÚB.a.s. Bratislava,
pdf VÚB.a.s. Bratislava,
pdf MK hlas, s.r.o.
Pracovné zmluvy 2012
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf ÚPSVaR, Prešov
Zmluvy o elektronickej komunikácií 2012
sem môžeš vloži? stru?ný popis skupiny dokumentov
pdf Zmluvy o elektronickej komunikácii
pdf O.S.V.O. Prešov
pdf O.S.V.O. Prešov
Zmluva o dielo - práce podľa dohody
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Zmluva o dielo
pdf Zmluva o dielo
pdf INSA,s.r.o. Sereď
Zmluva o dielo
Zmluva o dodávke pitnej vody
Dodávka pitnej vody
jpg Zmluva o dodávke pitnej vody p.č.1
jpg Zmluva p.č. 1 str.2
jpg Zmluva p.č. 1 str.3
jpg Zmluva o dodávke pitnej vody p.č. 2
jpg Zmluva p.č. 2 str.2
jpg Zmluva p.č. 2 str.3
jpg Zmluva o dodávke pitnej vody p.č. 3
jpg Zmluva p.č. 3 str.2
jpg Zmluva p.č. 3 str.3
jpg Zmluva o dodávke pitnej vody p.č. 4
jpg Zmluva p.č. 4 str.2
jpg Zmluva p.č. 4 str.3
jpg Zmluva o dodávke pitnej vody p.č. 5
jpg Zmluva p.č. 5 str.2
jpg Zmluva p.č. 5 str.3
jpg Zmluva o dodávke pitnej vody p.č. 6
jpg Zmluva p.č. 6 str.2
jpg Zmluva p.č. 6 str.3
jpg Zmluva o dodávke pitnej vody p.č. 7
jpg Zmluva p.č. 7 str.2
jpg Zmluva p.č.7 str.3
jpg Zmluva o dodávke pitnej vody p.č. 8
jpg Zmluva p.č. 8 str.2
jpg Zmluva p.č. 8 str.3
jpg Zmluva o dodávke pitnej vody p.č. 9
jpg Zmluva p.č. 9 str.2
jpg Zmluva p.č. 9 str.3
jpg Zmluva o dodávke pitnej vody p.č. 10
jpg Zmluva p.č. 10 str.2
jpg Zmluva p.č. 10 str.3
jpg Zmluva o dodávke pitnej vody p.č. 11
jpg Zmluva p.č. 11 str.2
jpg Zmluva p.č.11 str.3
jpg Zmluva o dodávke pitnej vody p.č. 13
jpg Zmluva p.č. 13 str.2
jpg Zmluva p.č.13 str.3
jpg Zmluva o dodávke pitnej vody p.č. 15
jpg Zmluva p.č.15 str.2
jpg Zmluva p.č. 15 str.3
jpg Zmluva o dodávke pitnej vody p.č.14
jpg Zmluva p.č.14 str.2
jpg Zmluva p.č.14 str.3
jpg Zmluva o dodávke pitnej vody p.č.16
jpg Zmluva p.č. 16 str.2
jpg Zmluva p.č.16 str.3
jpg Zmluva o dodávke pitnej vody p.č 17
jpg Zmluva p.č. 17 str.2
jpg Zmluva p.č.17 str.3
jpg Zmluva o dodávke pitnej vody p.č. 18
jpg Zmluva p.č. 18 str.2
jpg Zmluva p.č. 18 str.3
jpg Zmluva o dodávke pitnej vody p.č.19
jpg Zmluva p.č. 19 str.2
jpg Zmluva p.č.19 str.3
jpg Zmluva o dodávke pitnej vody p.č. 20
jpg Zmluva p.č.20 str.2
jpg Zmluva p.č. 20 str.3
jpg Zmluva o dodávke pitnej vody p.č. 21
jpg Zmluva p.č. 21 str.2
jpg Zmluva p.č.21 str.3
pdf Zmluva o dodávke pitnej vody p.č. 22
pdf Zmluva o dodávke pitnej vody p.č. 23
pdf Zmluva o dodávke pitnej vody p.č. 24
pdf Zmluva o dodávke pitnej vody p.č. 25
pdf Zmluva o dodávke pitnej vody p.č.26
pdf Zmluva o dodávke pitnej vody p.č.27
pdf Zmluva o dodávke pitnej vody p.č.28
pdf Zmluva o dodávke pitnej vody p.č. 29
pdf Zmluva o dodávke pitnej vody p.č.30
pdf Zmluva o dodávke pitnej vody p.č.31
pdf Zmluva o dodávke pitnej vody p.č.32
pdf Zmluva o dodávke pitnej vody p.č.33
pdf Zmluva o dodávke pitnej vody p.č.34
pdf Zmluva o dodávke pitnej vody p.č.35
pdf Zmluva o dodávke pitnej vody p.č.36
pdf Zmluva o dodávke pitnej vody p.č.37
pdf Zmluva o dodávke pitnej vody p.č.38
pdf Zmluva o dodávke pitnej vody p.č.39
pdf Zmluva o dodávke pitnej vody p.č. 40
pdf Zmluva o dodávke pitnej vody p.č. 41
Zmluva o nakladaní s komunálnym a drobným staveb. odpadom
jpg Zmluva o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom
jpg Zmluva o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom
jpg Zmluva o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom
jpg Zmluva o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom
jpg Zmluva o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom
jpg Zmluva o zabezpečení separovaného zberu odpadu
jpg Zmluva o zabezpečení separovaného zberu odpadu
jpg Zmluva o zabezpečení separovaného zberu odpadu
jpg Dodatok č. 4 / K Zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom
jpg Dodatok č. 4 / K Zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom
pdf Zmluva o dodávke pitnej vody
Zmluva č. 3 - o zbere elektroodpadu
jpg Zmluva č. 3 - o zbere elektroodpadu
jpg Zmluva č. 3 - o zbere elektroodpadu
jpg Zmluva č. 3 - o zbere elektroodpadu
jpg Zmluva č. 3 - o zbere elektroodpadu
jpg Príloha č. 1 - k Zmluve č. 3
jpg Príloha č. 2 - k Zmluve č. 3
Zmluva č. 1/2011 o prevádzkovaní obecného vodojemu
jpg Zmluva č. 1/2011 o prevádzkovaní obecného vodojemu
jpg Zmluva č. 1/2011 o prevádzkovaní obecného vodojemu
Mandátna zmluva na vykonávanie činnosti PO
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
jpg Mandatná zmluva na vykonávanie činnosti technika PO
jpg Mandatná zmluva na vykonávanie činnosti technika PO
Zmluva na zabezpečenie vývozu odpadu
jpg strana1
jpg strana2
jpg strana 3
jpg strana 4
jpg strana 5
Zmluva o prenájme priestorov
Predajňa
jpg strana 1
jpg strana 2
jpg strana 3
jpg strana 4
jpg strana 5
jpg strana 6
jpg Dodatok č. 2 - k Zmluve o nebytových priestorov
Zmluva o poskytovaní asistenčnej pomoci
jpg strana1
jpg strana2
jpg strana 3
jpg strana 4
jpg strana 5
jpg strana 6
jpg strana7
jpg strana8
jpg Zmluva o dodávke pitnej vody