Rekonštrukcia verejného rozhlasu

OBEC MOŠUROV

Obecný úrad Mošurov 15, 082 67 Terňa
Zadávanie zákazky na dodanie tovaru


"Rekonštrukcia verejného rozhlasu"

 

 

      Obec Mošurov  so sídlom Obecný úrad Mošurov 15, 082 67 Terňa, ako verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO") v zmysle § 9 ods. 9 ZVO zadáva predmet zákazky: "Rekopnštrukcia verejného rozhlasu.

 

Kontaktné miesto pre získanie informácií:

OBEC MOŠUROV

Obecný úrad Mošurov 15

082 67 Terňa

JUDr. Stanislav Krajňák, starosta obce

Tel.č.: 051/45 952 88

E-mail: mosurov@gmail.com