Aktuality

Volby do orgánov samosprávy obce 2018 - zapisovatel mvk - ovk
Zapisovatelka pre volby do orgánov samosprávy obce - 10.11. 2018  Volebný obvod c. 1Mária Matisková

Volby do orgánov samosprávy obce 2018 - oznámenie
           KOMUNÁLNE  VOLBY - 10.11. 2018Výpis zo zápisnice okrskovej volebnej komisie                   v obci  MošurovVolebný obvod:  c.1Obec : MosurovPo?et volicov

Dna 26.10.2014 sa uskutocnilo slávnostné posedenie seniorov .
Posedenie sa konalo pri príležitosti: "Október - mesiac úcty k starším".

slávnostné posedenie seniorov
pri príležitosti mesiaca úcty k starším starosta a poslanci obce Mošurov pozývajú seniorov na slávnostné posedenie, ktoré sa uskuto?ní

príjemné strávenie nede?ného popoludnia " s našimi najmenšími"
d?a 29.09.2013 o 13.30 hod., stretávka pre Obecným úradom

športové podujatie - "Vyšný koniec verzus nižný"
Skúška ihriska a našej kondi?ky :)

22.09.2013 o 16.30 hod.

Mošurov, futbalové ihrisko

07.09.1013 - stretnutie pri kaplnke sv. Apolónie v Mošurove
príchod individuálne, za?iatok o 12.00 hod. sv. omšou, po sv. omši agapé

1   |   2      »