Aktuality

Dňa 26.10.2014 sa uskutočnilo slávnostné posedenie seniorov .
Posedenie sa konalo pri príležitosti: "Október - mesiac úcty k starším".

slávnostné posedenie seniorov
pri príležitosti mesiaca úcty k starším starosta a poslanci obce Mošurov pozývajú seniorov na slávnostné posedenie, ktoré sa uskutoční

príjemné strávenie nedeľného popoludnia " s našimi najmenšími"
dňa 29.09.2013 o 13.30 hod., stretávka pre Obecným úradom

športové podujatie - "Vyšný koniec verzus nižný"
Skúška ihriska a našej kondičky :)

22.09.2013 o 16.30 hod.

Mošurov, futbalové ihrisko

07.09.1013 - stretnutie pri kaplnke sv. Apolónie v Mošurove
príchod individuálne, začiatok o 12.00 hod. sv. omšou, po sv. omši agapé

22.06.2013 - spoločná brigáda pri úprave cintorína - opotenie