Aktuality

slávnostné posedenie seniorov

pri príležitosti mesiaca úcty k starším starosta a poslanci obce Mošurov pozývajú seniorov na slávnostné posedenie, ktoré sa uskuto?ní d?a 17.10.2013 v štvrtok po sv. ruženci o 17.30 hod v kultúrnom dome