Aktuality

Dna 26.10.2014 sa uskutocnilo slávnostné posedenie seniorov .

D?a 26.10.2014 sa uskuto?nilo slávnostné posedenie seniorov pri príležitosti: "Október - mesiac úcty k starším". Pre seniorov bol pripravený krátky kultúrny program, slávnostný prípitok, malé ob?erstvenie a výborná zábava.