Súčasnosť

Obec Mošurov leží v severovýchodnej ?asti Šarišskej vrchoviny, v nadmorskej výške 365 m. Obec dnes má 158 obyvate?ov s po?tom rodinných domov 37. Dušou obce je rímskokatolícky kostolík zasvätený sv. Anne, ktorý bol viackrát renovovaný.

 

 

 

Past

The village Mošurov lies in the north-eastern part of Šariš highland at an altitude of 365m. The village today has 158 inhabitants living in 37 family houses.
The spirit of the village is the small Roman Catholic Church consecrated to St. Ann, that was several times renovated.