Dokumenty

Dokumenty 2018
sem môžeš vloži? stru?ný popis skupiny dokumentov
pdf OZ Mošurov
pdf OZ Mošurov
pdf OZ Mošurov
pdf Návrh plánu kontrolnej cinnosti - II.polrok 2018
pdf Stanovisko k záv.úctu za rok 2017
pdf Záverecný úcet obce za rok 2017
pdf OZ Mošurov
pdf Volby do organov sam.obce - zapisovatel mvk
pdf Volby do organov samospravy obce 2018
pdf OZ Mošurov
pdf OZ Mošurov
pdf OZ Mošurov
pdf OZ Mošurov
pdf OZ Mošurov
pdf VZN obce Mošurov c. 1/2019
Dokumenty / 2017
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Obec Mošurov
pdf OZ Mošurov
pdf Obec Ter?a
pdf Záverecný úcet obce za rok 2016
pdf OZ Mošurov
pdf OZ Mošurov
pdf OZ Mošurov
pdf OZ Mošurov
pdf OZ Mošurov
pdf OZ Mošurov
pdf Verejná vyhláška-str.1- 6
pdf Verejná vyhláška-str.7-12
pdf Verejná vyhláška-str.13-17
pdf OZ Mošurov
pdf OZ Mošurov
pdf OZ Mošurov
pdf ÚPSVaR, Prešov
pdf Správa audítora 2016
pdf Individ.výrocná správa 2016
pdf Individ.výrocná správa 2016
pdf Individ.výrocná správa 2016
pdf Individ.výrocná správa 2016
pdf Individ.výrocná správa 2016
pdf VZN o miest.daniach c.1/2017
pdf Závere?ný ú?et obce 2016
Dokumenty / 2016
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf VZN č. 1/ 2016 - str.1-6
pdf VZN č. 1/ 2016 -str.7-10
pdf Obec Mošurov
pdf OZ Mošurov
pdf OZ Mošurov
pdf OZ Mošurov
pdf OZ Mošurov
pdf OZ Mošurov
pdf OZ Mošurov
pdf OZ Mošurov
pdf OZ Mošurov
pdf OZ Mošurov
pdf OZ Mošurov
pdf OZ Mošurov
Dokumenty 2015
pdf VZN č. 1/2015
pdf Správa audítora 2015
pdf Výročná správa obce 2015 str.1-5
pdf Výročná správa obce 2015 str.6-10
pdf Výročná správa obce 2015 str.11-14
Dokumenty 2014/ 2015
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Uznesenia č. 1 - 5 / 2014
pdf Uznesenia č. 6 - 8 /2014
pdf Uznesenia č. 9 - 11 / 2014
pdf Uznesenia č. 12 - 15 / 2014
pdf Uznesenia č 16 - 19 / 2014.
pdf Uznesenia č.20 - 21 / 2014
pdf Uznesenia č. 1 - 5 / 2015
pdf Uznesenia č. 6 -9 / 2015
pdf Uznesenie č. 10 / 2015
pdf Uznesenia č. 11 - 12 / 2015
pdf Uznesenia 13 - 16/2015
pdf Uznesenia 1 - 5 /2016
pdf Výročná správa obce 2014
pdf Správa audítora 2014
pdf Záverečný účet 2015
Dokumenty 2013
doc Všeobecné záväzne nariadenie obce / 2010
docx Všeobecne záväzné nariadenie
pdf Všeobecné záväzné nariadenie obce / 2012
pdf Socialna poisťovňa
pdf Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
pdf Všeobecné záväzné nariadenie obce o miestných daniach/2013
pdf Všeobecné záväzné nariadenie obce č.1/2013 o nakl.s odpadmi
pdf Všeobecné záväzné nariadenie č.2/ 2013 o verejnom poriadku